Apotheek Leens heeft nieuwe beherend apotheker

Apotheek Leens aan de Hoofdstraat heeft Dhr. A. Brondijk als nieuw beherend apotheker. Apotheker A. Brondijk is beherend apotheker geweest in Baflo en daarvoor in Uithuizen en dagelijks werkzaam in apotheek Winsum.

De gevestigde apotheker dient ondersteund te zijn door bekwame apotheekmedewerkers. Hierdoor wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden voor verantwoorde farmaceutische zorg – zoals 2e controle door een 2e assistente voor terhandstelling, dagelijkse eindcontrole door apotheker op recepten, beoordelen medicatiebewakingsignalen, actueel houden van patiëntendossiers.

Volgens de inspectie dienen aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Er dient, conform de bepalingen van de Geneesmiddelenwet, een gevestigde apotheker te worden aangesteld, die daadwerkelijk leiding geeft aan de apotheek en de taken en verantwoordelijkheden van een apotheker op verantwoorde wijze invult. Indien deze apotheker door omstandigheden afwezig is, moet er een deugdelijke waarneemovereenkomst worden opgesteld met een bevoegde apotheker. Bij afwezigheid van de gevestigde apotheker dient de waarnemer tenminste dagelijks in de apotheek aanwezig te zijn voor het uitvoeren van controles en om leiding te geven aan de apotheekmedewerkers.

De aanwezigheid van tenminste twee bevoegde en bekwame medewerkers (apothekers en/of apothekersassistenten) gedurende de openingstijden van de apotheek moet zijn gewaarborgd, ook tijdens pauzemomenten. De medewerkers moeten bekend zijn met de apotheek en de werkwijzen die zijn afgesproken.

Dit alles om te waarborgen dat de verstrekking van uw geneesmiddelen veilig gebeurt, gecontroleerd plaatsvindt en dat alles onder toezicht van de beherend apotheker.

Mocht u klachten hebben de afwezigheid van de beherend apotheker of het ontbreken van een 2e assistente die de controles doet dan verzoeken we u dit te melden.