Kijk uw rekening van de apotheek na op ‘Eerste uitgifte tarief’

Als u medicijnen bij de apotheek haalt, moet u hiervoor via uw eigen risico betalen. Gaat het om een medicijn dat u nog nooit – of lange tijd niet – hebt gebruikt, dan betaalt u meer.Maar hier moet een apotheker wel iets voor doen.

Wanneer mag een apotheker het ‘Eerste uitgifte tarief’ in rekening brengen en wat moet hij daarvoor doen?
Een apotheker mag alleen voor receptgeneesmiddelen een extra bedrag in rekening brengen als u een geneesmiddel haalt:

  • met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die u niet eerder hebt gebruikt;
  • met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die u 12 maanden of langer geleden bij de apotheek hebt gehaald;
  • waarvan de apotheker niet kan vaststellen of je het medicijn in de afgelopen 12 maanden hebt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je het geneesmiddel eerder bij een andere apotheek hebt gehaald. De apotheker moet wel proberen te achterhalen of dit het geval is.

Kijk naar de folder van de consumentenbond

Dit betekent dus ook dat als de werkzame stof of de sterkte of de toedieningsvorm van je vertrouwde medicijn verandert, een ‘eerste uitgifte tarief’ gedeclareerd kan worden door de apotheker.
Voor elk medicijn dat u voor het eerst of na meer dan 12 maanden meekrijgt, houdt de apotheker (of assistent) een gesprek met u. Tijdens dit gesprek legt deze het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen uit. Daarnaast moet de apotheker (of assistent) ook controles uitvoeren en schriftelijke uitleg meegeven.
Consumentenbond: ‘Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 van de 39 bezochte apotheken zich houdt aan de regels die horen bij het eerste uitgifte gesprek. Apothekers waarschuwden niet voor bijwerkingen en ook werd vaak niet vertelt hoe het medicijn moet worden ingenomen.’

De meeste zorgverzekeraars geven u inzicht in de kosten van de apotheek. Indien deze bedragen onvoldoende uitgesplitst zijn vraag het dan na bij uw verzekeraar. Deze is verplicht u deze informatie te geven zodat u kunt nakijken of er niet onterecht bedragen verrekend worden via uw apotheek.